Nederlandse Ambassade in Kopenhagen, Denemarken

Zaken doen in Denemarken

De handelsafdeling van de Nederlandse ambassade in Kopenhagen verstrekt algemene en sectorspecifieke informatie aan Nederlandse bedrijven die willen exporten naar of investeren in Denemarken. Ook voor vragen over de lokale wet- en regelgeving kunnen ondernemers bij ons terecht.

Matchmaking en Holland Branding

De ambassade kan geen volledige marktonderzoeken uitvoeren, maar wij kunnen ondernemers wel ondersteunen bij hun zoektocht naar informatie en nieuwe business leads.

De afdeling voor Economie, Handel & Innovatie organiseert ook zogenaamde handelspromotionele activiteiten. Bij deze activiteiten gaat het bijvoorbeeld om de organisatie van een seminar of het opzetten van een matchmaking bijeenkomst. Het doel van zulke activiteiten is – naast algemene “Holland Branding”  – om Nederlandse expertise en bedrijven beter op de kaart zetten in Denemarken en het in contact brengen van Nederlandse bedrijven met potentiële Deense zakenpartners.

Informatie voor dienstverlenende ondernemers

De EU-Dienstenrichtlijn maakt het voor dienstverlenende ondernemers eenvoudiger om in Europa zaken te doen. De richtlijn neemt een aantal belemmeringen weg en vergemakkelijkt het regelen van formaliteiten in de EU-lidstaten. Alle lidstaten hebben vanaf 28 december 2009 een centraal elektronisch loket waar u als dienstverlenende ondernemer terecht kunt. In Nederland is dat Antwoord voor bedrijven, in Denemarken kunt u terecht op Business in Denmark.

Buitenlandse bedrijven die diensten leveren in Denemarken dienen zich te laten registreren in het Register voor Buitenlandse Dienstverleners (RUT).

Naast de basisregistratie van het bedrijf dient er een registratie van elke opdracht plaats te vinden. Deze registratie bevat o.a. een registratie van alle medewerkers werkzaam aan het project. Regristratie moet gebeuren uiterlijk op het moment dat de werkzaamheden beginnen. Voor meer informatie zie: https://archprod.service.eogs.dk/rut2/frontend/pages/home.seam.

Meldpunt voor handelsbelemmeringen

Wanneer u als Nederlandse ondernemer op een buitenlandse markt geconfronteerd wordt met oneerlijke concurrentie of het ongelijk/discriminatoir toepassen van de bestaande regelgeving door buitenlandse overheden, dan kunt u met uw klacht terecht bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland.

Handelsvragen en meer informatie

Voor aanvullende informatie over zaken doen in Denemarken (en andere landen) kunt u ook terecht op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.  

Vindt u geen antwoord op uw vragen?  
Stuur uw vraag dan naar één van onze beleidsmedewerkers.

Senior Beleidsmedewerker Handel en Economische Zaken
Søren Lester
Tel: +45 33 70 72 36
E-mail: soren.lester@minbuza.nl

Handelsmedewerkster
Hilde Posthoorn
Tel: +45 33 70 72 35
E-mail: hilde.posthoorn@minbuza.nl

 Voor vragen over Deense export naar Nederland kan contact worden opgenomen met de Ambassade van Denemarken in Den Haag:
Tel: +31 (0)70 302 59 76
Fax: +31 (0) 70 302 59 50
E-mail: haaamb@um.dk

Bent u op zoek naar meer informatie? U kunt hieronder uw keuze maken: