Nederlandse Ambassade in Kopenhagen, Denemarken

Trouwen in Denemarken

Geslachtsnaamwijziging bij huwelijk naar Deens recht heeft gevolgen!

Indien iemand met de Nederlandse nationaliteit in het buitenland (w.o. Denemarken) conform de regels van lokaal recht ten overstaan van een lokale ambtenaar van de burgerlijke stand in het huwelijk treedt en het lokale recht bepaalt dat door het huwelijk de geslachtsnaam van een of beide huwelijkspartners wijzigt (automatisch of door eigen keuze), dan zal de gewijzigde naam op grond van artikel 5a van de Wet Conflictenrecht Namen in Nederland worden overgenomen en wordt de gewijzigde naam dus in het Nederlandse paspoort van betrokkene vermeld. De wijziging van geslachtsnaam moet blijken uit de huwelijksakte (in de Deense akte aangegeven als: navn efter vielsen, naam na huwelijk).

Een buitenlandse huwelijksakte dient te worden gelegaliseerd om door de Nederlandse autoriteiten te kunnen worden erkend. In verband met levensverzekeringen, erfenissen en dergelijke is het raadzaam relevante instanties over uw naamswijziging in te lichten.

Let op! Door naamswijziging verliest men naar Nederlands recht de eigen naam/ meisjesnaam. Bij scheiding dient de naam expliciet weer te worden gewijzigd in de oorspronkelijke naam of meisjesnaam. Doet men dit niet, dan behoudt men de naam van de ex-echtgeno(o)t(e).

Zie voor meer informatie Trouwen in het Buitenland.