Nederlandse Ambassade in Kopenhagen, Denemarken

Sociale voorzieningen en zorgverzekering

Sociale voorzieningen

Het niveau van de sociale voorzieningen in Denemarken is vergelijkbaar met dat van Nederland. Als EU-burger heeft u, wanneer u zich in Denemarken als werknemer of zelfstandige vestigt, hetzelfde recht op uitkeringen en tegemoetkomingen van de sociale zekerheid als Deense werknemers. Dit geldt eveneens voor eventuele echtgenoot/partner en kinderen. Er wordt geen premie voor de sociale verzekeringen betaald; deze uitgaven worden gefinancierd uit de directe belastingen.

Iedere Deense staatsburger heeft recht op een algemeen ouderdomspensioen, het zogenaamde 'folkepension'. Om volledig voor dit pensioen in aanmerking te komen, dient u minimaal 40 jaar in Denemarken te hebben gewoond. Indien u hier niet aan voldoet, zal een gedeelte van het pensioen eventueel door de Nederlandse AOW worden aangevuld. Het aanvraagformulier voor pensioen vanuit Nederland of een ander EU-land kunt u krijgen van de sociale dienst ('socialforvaltningen') van uw eigen gemeente of op www.dss.dk. Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar dient u zich te wenden tot 'socialforvaltningen' van de gemeente van uw woonplaats om aldaar de aanvraag tot folkepension in te dienen.

Naast het 'folkepension' bestaat nog een aanvullend pensioen, het zogenaamde 'arbejdsmarkedets tillægspension' (ATP). Zie: www.atp.dk.

Zorgverzekering

Bij uw verzekeringsmaatschappij in Nederland kunt u navragen welk E-formulier u in Denemarken dient te overleggen. Iedereen die in Denemarken woont valt automatisch onder de algemene ziektekostenverzekering. Gelijktijdig met het CPR-nummer ontvangt u een verzekeringspasje ('sygesikringsbevis'), een bewijs dat u in deze verzekering bent opgenomen.

Op 1 januari 2006 is in Nederland de nieuwe zorgverzekering ingevoerd. De nieuwe zorgverzekering heeft geen betrekking op inwoners van Denemarken die een Nederlands pensioen en/of een Nederlandse uitkering ontvangen, die bovendien een Deens pensioen en/of een Deense uitkering ontvangen en die eveneens wettelijk verzekerd zijn in Denemarken (sygesikring).

Voor nadere informatie kunt u terecht bij:
www.cvz.nl
www.zorgverzekering.org/buitenland/