Nederlandse Ambassade in Kopenhagen, Denemarken

Registreren in Denemarken

Bewijs van registratie voor EU-burgers (EU/EØS-opholdsbevis)
Op 1 januari 2009 waren er 6.324 Nederlanders woonachtig in Denemarken.

Registratie
Wanneer u in Denemarken wilt gaan wonen dient u zich uit te schrijven bij de gemeente waar u het laatst woonachtig was. Hier ontvangt u een 'bewijs van uitschrijving'. Na aankomst in Denemarken dient u zich bij het ‘statsamt’ te laten registreren. U ontvangt dan een registratiebewijs. Dit registratiebewijs is slechts een bevestiging van het recht van vrij verkeer van personen, dat u als EU-burger reeds heeft.

Kijk op www.statsforvaltning.dk om te bepalen onder welk ‘statsamt’ (sinds 1-1-2007 'statsforvaltningerne' geheten) u valt. U kunt zich laten registreren indien u:

  • kunt aantonen dat u in het bezit bent van voldoende financiële middelen.
  • EU-burger bent en gaat werken in Denemarken (hierbij dient uw arbeidsovereenkomst te worden overlegd).
  • zelfstandig ondernemer bent.
  • als student een erkende opleiding in Denemarken gaat volgen die in aanmerking komt voor Deense studiefinanciering. Als student dient u in het bezit te zijn van voldoende financiële middelen.

Als EU-burger mag u drie maanden zonder uzelf te laten registreren in een ander EU-land verblijven. Vindt u in die periode werk, dan kunt u zich laten registreren. Deze periode kan met nog eens drie maanden worden verlengd.

De behandelingsperiode van een aanvraag verschilt per 'statsforvaltning'. Na het verkrijgen van een bewijs van registratie dient u zich aan te melden bij het bevolkingsregister (‘Folkeregister’) in de gemeente waar u zich vestigt, alwaar u een persoonsnummer (‘CPR’-nummer) en een 'skattekort' krijgt. Deze 'belastingskaart' dient u aan uw werkgever te geven.