Nederlandse Ambassade in Kopenhagen, Denemarken

Vestiging als zelfstandig ondernemer

EU-burgers die zich willen vestigen in Denemarken met als doel een bedrijf te beginnen, kunnen alleen in het bevolkingsregister worden opgenomen indien zij over een verblijfsvergunning beschikken. Dit geldt ook voor bedrijven in de agrarische sector. De verblijfsvergunning dient te worden aangevraagd bij:

Ambassade van Denemarken
Koninginnegracht 30
2514 AB Den Haag
Tel: +31 (0)70 302 5959
www.ambhaag.um.dk

U dient een aantal formulieren in te vullen en documentatie te overleggen t.b.v. het oprichten van een zelfstandig bedrijf zoals:

  • opgave type bedrijf;
  • bewijs dat er voldoende geldmiddelen kunnen worden overgemaakt;
  • een door een accountant of een 'landbrugskonsulent' (landbouwvoorlichter) opgestelde begroting voor 12 maanden.
Pas nadat de verblijfsvergunning is afgegeven kunt u opgenomen worden in het Deense bevolkingsregister en daarmee een persoonsnummer toegekend krijgen. Daarna kunt u een bedrijfsregistratienummer (CVR-nummer) aanvragen bij:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
Kampmannsgade 1
1780 Kopenhagen V
Tel: +45 33 30 77 00
www.eogs.dk

De behandelingstijd voor afgifte van een verblijfsvergunning is ca. twee maanden. In de tussenliggende periode kunt u alleen de bedrijfsvoering op gang brengen via een financieel vertegenwoordiger (een persoon die wél is opgenomen in het bevolkingsregister).