Nederlandse Ambassade in Kopenhagen, Denemarken

Inkomstenbelasting

De belastingen over het inkomen die in Denemarken door het rijk worden geïnd, omvatten:


  • belastingen aan het rijk;
  • belastingen aan de gemeente;
  • belastingen aan de kerk (uitsluitend voor leden aangemeld bij de Deense staatskerk);
  • arbeidsmarktbijdrage;
  • gezondheidsbijdrage

Bij werknemers in dienstverband wordt de belasting overeenkomstig de Nederlandse loonbelasting als 'voorheffing' door de werkgever ingehouden op basis van de 'skattekort'. Na afloop van een kalenderjaar moet definitieve aangifte van het totale inkomen worden gedaan en zal op grond van deze aangifte nog een definitieve aanslag volgen. Uitvoerige inlichtingen hierover kunt u verkrijgen bij een van de regionale belastingdienstcentra (skattecenter) of via deze website: www.skat.dk.