Nederlandse Ambassade in Kopenhagen, Denemarken

Subsidies Nederlandse kunst en cultuur in Denemarken

Nederlandse fondsen
Kunstenaars uit Nederland en Deense culturele instellingen die een Nederlandse kunstuiting in Denemarken programmeren, kunnen subsidie aanvragen bij verschillende Nederlandse fondsen. Kijk voor meer informatie over subsidieverstrekkers op www.cultuursubsidie.nl.

Promotie van buitenlandse kunst in Denemarken
Het comité voor internationale beeldende kunsten van de Deense kunstraad kan de reis- en verblijfskosten sponsoren van buitenlandse kunstenaars die een tentoonstelling hebben in Denemarken.

Artist-in-Residence in Denemarken: DIVA
Meer informatie over het DIVA exchange programme vindt u op de website van de Deense kunstraad.