Nederlandse Ambassade in Kopenhagen, Denemarken

Nederlandstalig onderwijs in Denemarken

Hieronder treft u een overzicht van een aantal aanbieders van Nederlandstalig Onderwijs in Denemarken. Het betreft zowel openbare instellingen als ondernemers.

Nederlandse les voor volwassenen

Universiteit van Aarhus
Instituut voor Taal, Literatuur en Cultuur, Afdeling Duits
Bygning 1451
Jens Chr. Skous Vej 3
8000 Århus C
E-mail: slk@remove-this.au.dk
Tel: +45 89 42 11 11
www.tysk.au.dk
De universiteit van Aarhus biedt ieder jaar in september en februari een intensieve cursus Nederlands aan van twee weken. Ook zijn er vervolgcursussen.

Studieskolen
Borgergade 12
1300 Kopenhagen K
www.studieskolen.dk
Dit taleninstituut geeft lessen Nederlands voor volwassenen.

Privé les Nederlandse taal volwassenen en kinderen

Mirjam van Raamsdonk

Individueel onderwijs in Kopenhagen en omgeving. Telefonisch contact: +45 25 39 57 81. Voor meer informatie:

www.jufsmeer.dk  

Nederlandse les voor kinderen

In Denemarken bestaat de mogelijkheid om uw kinderen Nederlands te laten leren. Dit kan in Kopenhagen, Odense en Aarhus. Het onderwijsprogramma wordt aangepast aan de leerlingen en richt zich op spreken, luisteren, lezen en schrijven. Daarnaast wordt aandacht besteed aan Nederlandse cultuur en tradities. Op alle onderwijslocaties is ook een Nederlandse bibliotheek aanwezig, waar de leerlingen boeken kunnen lenen. De stichtingen voor Nederlands onderwijs in Denemarken werken nauw samen met de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland.
Zie voor meer informatie: www.stichtingnob.nl

Stichting Nederlandstalig Onderwijs Kopenhagen
Zie voor meer informatie: www.snok.dk

Stichting Nederlandstalig Onderwijs Fyn
Op Funen wordt elke zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur Nederlandse les gegeven aan kinderen.
Het onderwijs is gratis indien de gemeente waar men zich heeft gevestigd toestemming verleent voor het volgen van dit onderwijs. Voor meer informatie en inschrijvingen kunt u terecht bij:

Dhr. Arjen GJ Verhoef
Teisnesvej 26
5000 Odense C.
Tel: +45 65 90 80 24

Onderwijslocatie:
Holluf Pile Skole

Nøglens Kvarter 10
Odense SØ

Stichting Nederlandstalig Onderwijs Aarhus
In Århus wordt Nederlands onderwijs aangeboden aan kinderen van vier tot veertien jaar.
Onderwijstijd: zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur, in Århus.
Voor meer informatie en inschrijvingen kunt u terecht bij:

Dhr. Stephan Heessels
Holme Parkvej 250
8270 Hoejbjerg
Tel: +45 29 66 55 23
E-mail: heessels@mail.dk

Wereldschool
De Wereldschool verzorgt afstandsonderwijs voor Nederlandstalige kinderen van drie tot en met achttien jaar, die in het buitenland verblijven. Informatie kan verkregen worden bij:

IVIO-Wereldschool
Pascallaan 71
8218 NJ Lelystad
Nederland
Tel: +31 320 22 99 27
Fax : +31 320 22 99 99
www.wereldschool.nl
www.kinderen-en-emigreren.eu