Nederlandse Ambassade in Kopenhagen, Denemarken

NieuwsRSS

11 t/m 15 van 15

Verfijnen

Toelichting bij het veld trefwoord

Vul hier een datum in op de volgende manier: DD-MM-YYYY

11 AED op de Ambassade

Deze week heeft de Ambassade een AED geplaatst op een centraal punt op de Ambassade, naast de lift. Twee personeelsleden, Willem Malcorps en Hilde Posthoorn, zijn getrainde bedrijfshulpverleners en zijn in staat om snel te reageren bij een noodgeval. De AED is geregistreerd bij het Deense register voor AED's.

12 Aanvragen DigiD en BSN voor Nederlanders in het buitenland

Sinds mei 2013 is een proef gestart waardoor Nederlanders die in het buitenland wonen bij een aantal gemeentebalies een DigiD kunnen aanvragen. De proef is verlengd tot 31 december 2014. Na beoordeling van de proef wordt besloten of er meer plaatsen komen waar Nederlanders in het buitenland een DigiD kunnen aanvragen.

13 Vliegramp Oekraïne 17 juli 2014

Nederland is diep geschokt door de verschrikkelijke ramp met vlucht MH17. Wij treuren om iedereen aan boord, waar zij ook vandaan kwamen. Wij leven mee met al hun dierbaren, vrienden, collega's en bekenden. De Nederlandse regering doet er alles aan om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen voor de nabestaanden. Nederland maakt zich sterk voor een internationaal onafhankelijk en transparant onderzoek en roept alle betrokken partijen op hier directe en volledige medewerking aan te verlenen. Op het Minsterie van Buitenlandse Zaken in Den Haag is een crisisteam ingericht met telefoonnummer + 31 70 348 77 70. Het nummer is bedoeld voor nabestaanden, vrienden en bekenden van Nederlandse slachtoffers.

14 Nieuwe paspoorten en id-kaarten volwassenen 10 jaar geldig

Vanaf 9 maart 2014 zijn nieuwe paspoorten en identiteitskaarten voor volwassenen 10 jaar geldig. Voor personen jonger dan 18 jaar behouden deze documenten de geldigheidsduur van vijf jaar. De nieuwe tarieven voor reisdocumenten en identiteitskaarten zullen ingaan op dezelfde datum.

15 Balie op Schiphol voor nieuwe reisdocumenten en DigiD’s

Nederlanders die in het buitenland wonen, kunnen vanaf begin 2013 bij een balie op Schiphol hun reisdocumenten vernieuwen. Ook kunnen ze bij die balie een persoonlijke DigiD krijgen om zaken met de overheid via internet te kunnen afhandelen. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Buitenlandse Zaken hebben op 31 juli een convenant getekend met Haarlemmermeer en Amsterdam voor een gezamenlijke pilot.