Nederlandse Ambassade in Kopenhagen, Denemarken

Voorlooppagina's

1 t/m 8 van 8

1 Dansk guide til det nederlandske ansøgningsskema

Herunder finder du en oversættelse af det nederlandske ansøgningsskema. Vær venligst opmærksom på, at denne oversættelse kun kan bruges som vejledning. Man skal udfylde det Nederlandske ansøgningsskema. Ellers kan ansøgningen ikke blive behandlet.

2 Guide to application form

This is a guide in English to assist you in filling out the Dutch passport form. Please note that only the Dutch application form can be used to submit a request for a passport.

3 IOB Study

4 Volkskrant 29 december 2012

Met dank aan minister Timmermans, die zojuist heeft gezegd dat hij wil dat zijn diplomaten meer in de openbaarheid treden (daarom stimuleert hij dat zij Facebook en Twitter gebruiken) en bovendien nog opmerkt dat zij daarbij best eens een uitglijder mogen maken “Als ik mensen vraag dit vaker te doen, is het politieke risico voor mij”, reageer ik met een gerust hart op een stuk van Han ten Broeke op de opiniepagina van 18 december. Ik ben als Nederlands ambassadeur in Kopenhagen natuurlijk in eerste instantie een beetje blij dat Ten Broeke stelt:’ Europa wordt gespaard, Azië uitgebreid en in Afrika wordt gericht gesneden’, maar raak wel weer erg teleurgesteld, als ik zie hoe slecht hij geïnformeerd is over wat het sluiten van posten opbrengt. Ten Broeke is van mening dat het sluiten van wat hij noemt ‘dure posten in Rwanda, Burundi en Oeganda’ 10 miljoen structureel per post oplevert. Ik neem aan dat hij het niet heeft over programmabudgetten voor ontwikkelingssamenwerking, want die gelden zijn al meegenomen bij de korting op ontwikkelingssamenwerking, maar over de functioneringskosten van een ambassade. Volgens de laatste cijfers die ik daarover kon vinden, kost een post als Kinshasa (die hij ook noemt en die van hem mag blijven) zonder programmabudgetten zo’n 1,5 miljoen euro per jaar aan personeel en materieel. Was het maar waar dat BZ door het sluiten van een paar posten die tientallen miljoenen die genoemd worden kan verdienen. Het sluiten van ambassades in Zimbabwe en Sudan zal evenmin de benodigde gelden opleveren. Natuurlijk wordt daar op dit moment geen groot geld verdient voor het bedrijfsleven, maar Nederland is in dergelijke landen vooral aanwezig om in die ‘fragiele staten’ een bijdrage te leveren aan de internationale rechtsorde, een doelstelling die in de Nederlandse Grondwet is vastgelegd. Ten Broeke schrijft ook: ‘Wie tegenwoordig onze ambassades bezoekt constateert direct dat de diplomaten steeds minder bezig zijn met geld uitgeven (ontwikkelingssamenwerking) en steeds meer met geld verdienen voor de 'BV Nederland'.’ Tegenwoordig? Ik werk inmiddels 33 jaar bij Buitenlandse Zaken, dit is mijn achtste buitenlandse post naast drie in Nederland, en ik bezocht voordat ik hier in Kopenhagen ambassadeur werd als inspecteur van BZ in drie jaar tijd 23 posten en ben in al die tijd nog nooit een ambassade tegengekomen die NIET ook bezig was met geld verdienen voor de 'BV Nederland'. De terugkerende aantijging dat diplomaten zich nu eindelijk eens moeten richten op ‘economic diplomacy’ is volstrekt ongefundeerd. Dat doen we al jaren. Natuurlijk verschilt de aandacht voor het Nederlands bedrijfsleven per post, maar ook in een land als Zambia, waar ik drie jaar ambassadeur was, probeer je het Nederlands bedrijfsleven te betrekken bij je ontwikkelingsactiviteiten. Dat Nederlands bedrijfsleven moet daar dan wel in geïnteresseerd zijn en bovendien concurrerend. De ontwikkelingssamenwerkingsgelden zijn geen subsidiepot voor te dure Nederlandse bedrijven. Ook in Zambia werd aandacht besteed aan ontwikkeling van de private sector. Triest dat juist die post dicht moest, op een moment dat de KLM net zijn vluchten op Lusaka begon en Zuidelijk Afrika zich steeds meer begint te ontwikkelen als een nieuwe markt. De bijna 50 jaar dat Nederland in het land heeft gezeten en via ontwikkelingssamenwerking een uitstekende naam heeft opgebouwd worden nu weggegooid. Dat geldt trouwens voor meer plaatsen waar je posten wilt gaan sluiten: is dat wel verstandig? Moeten we niet veel meer kijken naar wat willen we doen in de landen waar we zitten? De keuze voor het welbegrepen eigenbelang dat Ten Broeke noemt wordt door diplomaten absoluut niet weggezet als kortzichtig en 'van achter de dijken'. Het tegendeel is waar. Juist de diplomatieke dienst heeft daar veel oog voor en werkt voortdurend aan de behartiging van de Nederlandse belangen, waar ook ter wereld. Eddy Middeldorp Ambassadeur te Kopenhagen

5 Volkskrant 29 december 2012

Met dank aan minister Timmermans, die zojuist heeft gezegd dat hij wil dat zijn diplomaten meer in de openbaarheid treden (daarom stimuleert hij dat zij Facebook en Twitter gebruiken) en bovendien nog opmerkt dat zij daarbij best eens een uitglijder mogen maken “Als ik mensen vraag dit vaker te doen, is het politieke risico voor mij”, reageer ik met een gerust hart op een stuk van Han ten Broeke op de opiniepagina van 18 december. Ik ben als Nederlands ambassadeur in Kopenhagen natuurlijk in eerste instantie een beetje blij dat Ten Broeke stelt:’ Europa wordt gespaard, Azië uitgebreid en in Afrika wordt gericht gesneden’, maar raak wel weer erg teleurgesteld, als ik zie hoe slecht hij geïnformeerd is over wat het sluiten van posten opbrengt. Ten Broeke is van mening dat het sluiten van wat hij noemt ‘dure posten in Rwanda, Burundi en Oeganda’ 10 miljoen structureel per post oplevert. Ik neem aan dat hij het niet heeft over programmabudgetten voor ontwikkelingssamenwerking, want die gelden zijn al meegenomen bij de korting op ontwikkelingssamenwerking, maar over de functioneringskosten van een ambassade. Volgens de laatste cijfers die ik daarover kon vinden, kost een post als Kinshasa (die hij ook noemt en die van hem mag blijven) zonder programmabudgetten zo’n 1,5 miljoen euro per jaar aan personeel en materieel. Was het maar waar dat BZ door het sluiten van een paar posten die tientallen miljoenen die genoemd worden kan verdienen. Het sluiten van ambassades in Zimbabwe en Sudan zal evenmin de benodigde gelden opleveren. Natuurlijk wordt daar op dit moment geen groot geld verdient voor het bedrijfsleven, maar Nederland is in dergelijke landen vooral aanwezig om in die ‘fragiele staten’ een bijdrage te leveren aan de internationale rechtsorde, een doelstelling die in de Nederlandse Grondwet is vastgelegd. Ten Broeke schrijft ook: ‘Wie tegenwoordig onze ambassades bezoekt constateert direct dat de diplomaten steeds minder bezig zijn met geld uitgeven (ontwikkelingssamenwerking) en steeds meer met geld verdienen voor de 'BV Nederland'.’ Tegenwoordig? Ik werk inmiddels 33 jaar bij Buitenlandse Zaken, dit is mijn achtste buitenlandse post naast drie in Nederland, en ik bezocht voordat ik hier in Kopenhagen ambassadeur werd als inspecteur van BZ in drie jaar tijd 23 posten en ben in al die tijd nog nooit een ambassade tegengekomen die NIET ook bezig was met geld verdienen voor de 'BV Nederland'. De terugkerende aantijging dat diplomaten zich nu eindelijk eens moeten richten op ‘economic diplomacy’ is volstrekt ongefundeerd. Dat doen we al jaren. Natuurlijk verschilt de aandacht voor het Nederlands bedrijfsleven per post, maar ook in een land als Zambia, waar ik drie jaar ambassadeur was, probeer je het Nederlands bedrijfsleven te betrekken bij je ontwikkelingsactiviteiten. Dat Nederlands bedrijfsleven moet daar dan wel in geïnteresseerd zijn en bovendien concurrerend. De ontwikkelingssamenwerkingsgelden zijn geen subsidiepot voor te dure Nederlandse bedrijven. Ook in Zambia werd aandacht besteed aan ontwikkeling van de private sector. Triest dat juist die post dicht moest, op een moment dat de KLM net zijn vluchten op Lusaka begon en Zuidelijk Afrika zich steeds meer begint te ontwikkelen als een nieuwe markt. De bijna 50 jaar dat Nederland in het land heeft gezeten en via ontwikkelingssamenwerking een uitstekende naam heeft opgebouwd worden nu weggegooid. Dat geldt trouwens voor meer plaatsen waar je posten wilt gaan sluiten: is dat wel verstandig? Moeten we niet veel meer kijken naar wat willen we doen in de landen waar we zitten? De keuze voor het welbegrepen eigenbelang dat Ten Broeke noemt wordt door diplomaten absoluut niet weggezet als kortzichtig en 'van achter de dijken'. Het tegendeel is waar. Juist de diplomatieke dienst heeft daar veel oog voor en werkt voortdurend aan de behartiging van de Nederlandse belangen, waar ook ter wereld. Eddy Middeldorp Ambassadeur te Kopenhagen

7 Complete versions of the Ambassador's Speeches

Complete versions of the Ambassador's speeches delivered on several occasions and for different audiences in Denmark.

8 Curriculum Vitae